Ταινίες Σακουλοκλείστη Χρωματιστές 9χιλ.

In Stock

Ταινίες για να κλείσετε σακουλάκια
Κατάλληλες για μηχάνημα-σακουλοκλείστη

Scroll to Top